Skip to content

برچسب: bold

پررنگ و کج کردن نوشته‌ها در تلگرام بدون استفاده از ربات

در نسخه 3.16 به بعد تلگرام امکان پررنگ و کج کردن کلمه ها بدون استفاده از ربات ها اضافه شده. برای اینکار در اندروید نسخه…

Leave a Comment